پرسپولیس 0-ماشین سازی تبریز 0 (98/08/09)

پرسپولیس 0-ماشین سازی تبریز  0 (98/08/09)-

موضوع هفته 9-دوره 19(فصل 98-99)-پنج شنبه 09 آبان ماه 1398-ساعت 17:45-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 0-ماشین سازی تبریز 0- بعداز اتمام این دیدار، مراسم اهدای سوپرجام به پرسپولیس برگزار گردید.

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر