تمرین پرسپولیس ( 96/07/12)

تمرین پرسپولیس ( 96/07/12)-سیامک نعمتی,

موضوع تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 16:00 روز 4 شنبه 12 مهر ماه 1396 در ورزشگاه شهید کاظمی بدون حضور ملی پوشان تمرین کرد.

اشخاص در عکس سیامک نعمتی سیامک نعمتی,

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر