پرسپولیس 0-ذوب آهن 1 (99/05/17)

 پرسپولیس 0-ذوب آهن 1 (99/05/17)-سید جلال حسینی,

موضوع هفته 28-دوره 19(فصل 98-99)-جمعه 17مرداد ماه 1399-ساعت 20:30-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس0-ذوب آهن1-گل:وحید محمد زاده (25)، برای ذوب آهن.توضیح در مورد سایز عکس:800 پیکسل مناسب برای انیستاگرام-1500 پیکسل مناسب برای چاپ تا سایز 30×40-و سایز 3000 پیکسل مناسب برای چاپ در ابعادبزرگ

اشخاص در عکس سید جلال حسینی سید جلال حسینی,

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر