دیدار دوستانه جوانان پرسپولیس (1399/08/08)

دیدار دوستانه جوانان پرسپولیس (1399/08/08)-

موضوع جوانان پرسپولیس ازساعت 11:00 روز پنج شنبه هشتم ابان ماه 1399 در مجموعه ورزشی درفشی فر در دیداری دوستانه به میدان رفتند.

اشخاص در عکس

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر