پرسپولیس 0-نفت مسجد سلیمان 1 (98/09/01)

پرسپولیس 0-نفت مسجد سلیمان 1 (98/09/01)-وحید امیری,احمد نورالهی,

موضوع هفته 11-دوره 19(فصل 98-99)-جمعه 1 آذر ماه 1398-ساعت 16:15-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 0-نفت مسجد سلیمان 1-گل:دقیقه 75 توسط علیرضا علیزاده برای نفت مسجد سلیمان.

اشخاص در عکس وحید امیری احمد نورالهی وحید امیری,احمد نورالهی,

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر