تمرین تیم ملی ایران (1396/07/10)

تمرین تیم ملی ایران (1396/07/10)-احسان حاج صفی,وریا غفوری,کریم انصاری فر,

موضوع تیم ملی ایران از ساعت 16:30 روز دوشنبه دهم مهر ماه 1396 در زمین پژوهشگاه نفت تمرینات خود را برای بازی دوستانه مقابل توگو پی گیری کرد.

اشخاص در عکس احسان حاج صفی وریا غفوری کریم انصاری فر احسان حاج صفی,وریا غفوری,کریم انصاری فر,

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

خرید عکس با سایز 3000 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر