پرسپولیس 1 - ذوب آهن 0 (97/09/13)

پرسپولیس 1 - ذوب آهن 0 (97/09/13)-سید جلال حسینی,گادوین منشاGodwin Mensha,سید مهدی سید علی,حسن ظهیری,محمد رشید مظاهری,سید وحید کاظمی,آرمان اسعدی,

موضوع معوقه هفته 11-دوره 18(فصل 97-98)-سه شنبه 13 آذرماه 1397-ساعت 16:15-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 1-ذوب آهن 0-گل در دقیقه 15 توسط شجاع خلیل زاده

اشخاص در عکس سید جلال حسینی گادوین منشاGodwin Mensha سید مهدی سید علی حسن ظهیری محمد رشید مظاهری سید وحید کاظمی آرمان اسعدی سید جلال حسینی,گادوین منشاGodwin Mensha,سید مهدی سید علی,حسن ظهیری,محمد رشید مظاهری,سید وحید کاظمی,آرمان اسعدی,

خرید عکس با سایز 800 پیکسل

خرید عکس با سایز 1500 پیکسل

عکاس

سید جعفر بزرگواری سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری
سید جعفر بزرگواری

جدید ترین تصاویر