لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1400-1401 دوره بیست ویکم

استقلال 0-پرسپولیس 0 (1400/09/13) -
  • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1400-1401 دوره بیست ویکم
  • آلبوم استقلال 0-پرسپولیس 0 (1400/09/13)
235 عکس
استقلال 0-نساجی مازندران 0 (1400/08/28) -
  • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1400-1401 دوره بیست ویکم
  • آلبوم استقلال 0-نساجی مازندران 0 (1400/08/28)
66 عکس
 پرسپولیس 1- گل گهر  1 (1400/08/15) -
  • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1400-1401 دوره بیست ویکم
  • آلبوم پرسپولیس 1- گل گهر 1 (1400/08/15)
260 عکس
استقلال 1-هوادار 0 (1400/07/28) -
  • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 1400-1401 دوره بیست ویکم
  • آلبوم استقلال 1-هوادار 0 (1400/07/28)
127 عکس
بیشتر