عکاسان ورزشی   (تعداد عکس : 52)

توضیح تصاویری از عکاسان ورزشی مطبوعات و خبرگزاری ها و آژانس های عکس ،هدف از ایجاد این البوم آشنایی با چهره های زحمتکشی است که همواره در سرما ، گرما ، برف و باران مسابقات ورزشی را پوشش داده و لحظات بیاد ماندنی را ثبت میکنند .این گالری در روز شنبه شانزدهم اردیبهشت 1396 توسط مدیر مسئول آژانس عکس فتوآرین آقای سید جعفر بزرگواری ایجاد گردید.