تمرین پرسپولیس در ورزشگاه خیریه عمل 96/02/23   (تعداد عکس : 128)

توضیح تیم فوتبال پرسپولیس پس از تعطیلات چهار روزه، از ساعت 18:20 شنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه 1396 در زمین خیریه عمل تمرینات خود را استارت زد .