تمرین استقلال تهران (96/07/15)   (تعداد عکس : 136)

توضیح تیم فوتبال استقلال تهران از ساعت 16:30 روز شنبه 15 مهر ماه 1396 درزمین شماره 2 آزادی تمرینات خود را زیر نظر مربی جدید خود پی گیری کرد.