پرسپولیس 1 - استقلال خوزستان 0 (96/12/05)   (تعداد عکس : 190)

توضیح هفته 24-دوره 17(فصل 96-97)-شنبه پنجم اسفند ماه 1396-ساعت 18:30-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 1-استقلال خوزستان 0