تمرین پرسپولیس ( 96/12/17)   (تعداد عکس : 108)

توضیح تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 11:00 روز 5 شنبه 17 اسفند ماه 1396 در ورزشگاه شهید کاظمی تمرینات خود را پی گیری کرد .