پرسپولیس 1 -سایپا 2 (97/01/09)   (تعداد عکس : 37)

توضیح هفته 26-دوره 17(فصل 96-97)-پنج شنبه نهم فروردین ماه 1397-ساعت 18:45-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 1-سایپا 2