بادران 1-مس رفسنجان 0 (97/01/15)   (تعداد عکس : 66)

توضیح هفته سی ام -لیگ دسته یک جام آزادگان فصل (96-97)-چهار شنبه 15 فروردین ماه 1397 - ساعت 16:15- مجموعه ورزشی کارگران تهران -بادران 1 -مس رفسنجان 0