تمرین تیم ملی فوتبال (97/06/16)   (تعداد عکس : 35)

توضیح تمرینات تیم ملی فوتبال ایران ، جمعه 16 شهریور ماه 1397 ، استادیوم آزادی