پرسپولیس 1-نود اورمیه 0 (97/07/26)   (تعداد عکس : 83)

توضیح رقابتهای جام حذفی کشور (97-98) از ساعت 18:00 روز 5 شنبه 26 مهر ماه 1397 در ورزشگاه آزادی بین تیم های پرسپولیس تهران و نود اورمیه برگزار گردید .این دیدار 1-0 بسود پرسپولیس به پایان رسید .