استقلال 0 -سپاهان اصفهان 1 (97/08/04)   (تعداد عکس : 178)

توضیح هفته 10-دوره 18(فصل 97-98)-جمعه 4 آبانماه 1397-ساعت 16:45-ورزشگاه آزادی تهران-استقلال 0-سپاهان اصفهان 1