پیکان 1-تراکتورسازی 2 (97/08/11)   (تعداد عکس : 131)

توضیح هفته 11-دوره 18(فصل 97-98)-جمعه 11 آبانماه 1397-ساعت 15:30-ورزشگاه شهدای شهر قدس-پیکان 1-تراکتورسازی تبریز 2