پیکان 2 - فولاد خوزستان 3 (97/09/02)   (تعداد عکس : 79)

توضیح هفته 13-دوره 18(فصل 97-98)-جمعه 02 آذرماه 1397-ساعت 15:00-ورزشگاه شهدای شهر قدس-پیکان 2-فولاد خوزستان 3