استقلال 0 - پدیده مشهد 0 (97/09/23)   (تعداد عکس : 45)

توضیح معوقه هفته 12-دوره 18(فصل 97-98)-پنج شنبه 23 آذرماه 1397-ساعت 16:15-ورزشگاه آزادی تهران-استقلال 0- پدیده مشهد 0