پرسپولیس 2-پیشکسوتان پرسپولیس 0 (97/09/29)   (تعداد عکس : 257)

توضیح پنجشنبه29 آذر ماه 1397-ورزشگاه شهید کاظمی-پرسپولیس و پیشکسوتان پرسپولیس از ساعت 11:00 به دیدار هم رفتند که در انتها پرسپولیس با دو گل امید عالیشاه و مهدی شریفی به برتری رسید.