پرسپولیس 1- صنعت نفت آبادان 0 (97/12/09)   (تعداد عکس : 62)

توضیح هفته 20-دوره 18(فصل 97-98)-پنج شنبه 09 اسفند ماه 1397-ساعت 18:30-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 1-صنعت نفت آبادان 0-گل پرسپولیس در دقیقه 21 توسط علی علیپور