پرسپولیس 0 - استقلال 1 (79/12/05)   (تعداد عکس : 48)

توضیح پنجاهمین دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس،پنجم اسفند ماه 1379،ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 0 -استقلال 1، گل: علیرضا اکبرپور در دقیقه ۷۴(داور: پاسکواله رودومونتی (ایتالیا))