پیکان 0- پرسپولیس 2 (97/08/28)   (تعداد عکس : 102)

توضیح هفته 24-دوره 18(فصل 97-98)-پنج شنبه 15 فروردین ماه 1398-ساعت 17:45-ورزشگاه شهدای شهر قدس-پیکان 0-پرسپولیس 2 ،گلهای پرسپولیس توسط سیامک نعمتی در دقیقه 45 و علی علیپور دردقیقه89 به ثمر رسید