پرسپولیس 3-سایپا 2 (98/01/24)   (تعداد عکس : 109)

توضیح هفته 25-دوره 18(فصل 97-98)- شنبه 24 فروردین ماه 1398-ساعت 17:45-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 3 -سایپا 2،گلهای پرسپولیس توسط بشار رسن در دقیقه 32 ، علی علیپور دردقیقه 49 و مهدی ترابی دردقیقه62 به ثمر رسید ،گلهای سایپا توسط معین عباسیان در دقیقه 4 ورضا اسدی در دقیقه 68 به ثمر رسید