استقلال 1-ماشین سازی 0 (98/01/28)   (تعداد عکس : 64)

توضیح هفته 26-دوره 18(فصل 97-98)-چهار شنبه 28 فروردین ماه 1398-ساعت 20:15-ورزشگاه آزادی تهران-استقلال 1-ماشین سازی 0 ، تک گل استقلال در دقیقه 78 توسط مهدی قائدی به ثمر رسید .