امید پرسپولیس 3-جوانان پرسپولیس 3 (98/04/14)   (تعداد عکس : 192)

توضیح تیم های پایه امید وجوانان پرسپولیس ، روز جمعه 14 تیرماه 1398 در ورزشگاه شهیدان اسماعیلی ، دردیداری دوستانه به مصاف هم رفتند ،این دیدار در اخر با تساوی 3-3 به اتمام رسید.