پرسپولیس 1- صنعت نفت 0 (98/06/25)   (تعداد عکس : 154)

توضیح هفته 3-دوره 19(فصل 98-99)-دو شنبه 25 مهر ماه 1398-ساعت 19:45-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 1-صنعت نفت 0-گل پرسپولیس در دقیقه 57 توسط حسین کنعانی زادگان به ثمررسید.