پرسپولیس 0-سپاهان 2 (98/07/04)   (تعداد عکس : 135)

توضیح هفته 5-دوره 19(فصل 98-99)-شنبه 04 مهر ماه 1398-ساعت 16:15-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 0-سپاهان 2 ،گلها:کی روش استنلی در دقیقه 81 و محمد محبی در دقیقه 85