پرسپولیس 2-پیکان 1 (98/07/28)   (تعداد عکس : 73)

توضیح هفته 7-دوره 19(فصل 98-99)-یکشنبه 28 مهر ماه 1398-ساعت 18:00-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 2-پیکان 1 ،گلها:مهدی ترابی در دقیقه 17 ، احمد نورالهی در دقیقه78 برای پرسپولیس و سعید واسعی در دقیقه 36 برای پیکان