پرسپولیس 0-نفت مسجد سلیمان 1 (98/09/01)   (تعداد عکس : 201)

توضیح هفته 11-دوره 19(فصل 98-99)-جمعه 1 آذر ماه 1398-ساعت 16:15-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 0-نفت مسجد سلیمان 1-گل:دقیقه 75 توسط علیرضا علیزاده برای نفت مسجد سلیمان.