پرسپولیس 2-تراکتور سازی 0 (98/11/06)   (تعداد عکس : 92)

توضیح هفته 17-دوره 19(فصل 98-99)-یکشنبه 6 بهمن ماه 1398-ساعت 15:15-ورزشگاه آزادی تهران-پرسپولیس 2- تراکتور سازی تبریز 0-گلها:علی علیپور(9)وحید امیری (55)برای پرسپولیس