دیدار دوستانه جوانان پرسپولیس (1399/08/08)   (تعداد عکس : 102)

توضیح جوانان پرسپولیس ازساعت 11:00 روز پنج شنبه هشتم ابان ماه 1399 در مجموعه ورزشی درفشی فر در دیداری دوستانه به میدان رفتند.