پرسپولیس 1-تراکتور 0 (1400/03/30)   (تعداد عکس : 347)

توضیح عصر روز یک شنبه 30 خرداد ماه 1400 تیمهای پرسپولیس و تراکتور سازی تبریز از ساعت 19:50 در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی ،دیدار سوپر جام را برگزار کردند که در انتها پرسپولیس با تک گل عیسی ال کثیر(دقیقه 60) برنده سوپر جام فصل 98-99 گردید.