استقلال 0-نساجی مازندران 0 (1400/08/28)   (تعداد عکس : 245)

توضیح هفته پنجم لیگ برتر،فصل 1400-1401 (دوره بیست و یکم) ورزشگاه آزادی تهران،جمعه 28 آبان 1400 ، ساعت 18:00 ،استقلال 0-نساجی مازندران 0