پرسپولیس 2- هوادار 2 (1400/09/18)   (تعداد عکس : 71)

توضیح هفته نهم لیگ برتر،فصل 1400-1401 (دوره بیست و یکم) ورزشگاه آزادی تهران، پنج شنبه 18 آذر 1400 ، ساعت 18:00 ،پرسپولیس 2-هوادار2-گلهای پرسپولیس توسط فرشاد فرجی (دقیقه 41) وسیامک نعمتی(دقیقه 91)و گلهای هوادار توسط سید محمد حسینی (دقیقه 39)و محمد جواد محمدی (دقیقه 54) به ثمر رسید.