پیکان 1- پرسپولیس 3 (1400/09/24)   (تعداد عکس : 277)

توضیح هفته دهم لیگ برتر،فصل 1400-1401 (دوره بیست و یکم) ورزشگاه دستگردی تهران، چهار شنبه 24 آذر 1400 ، ساعت 16:00 ،پیکان 1-پرسپولیس 3-گل پیکان توسط علیرضا کوشکی در دقیقه 82 و گلهای پرسپولیس توسط مهدی عبدی (18)عیسی ال کثیر (64) و علی شجاعی (90) به ثمر رسید.