هوادار 0- پرسپولیس 0 (1401/01/15)   (تعداد عکس : 271)

توضیح هفته بیست و چهارم لیگ برتر،فصل 1400-1401 (دوره بیست و یکم) ورزشگاه دستگردی تهران، دوشنبه 15 فروردین 1401 ، ساعت 20:45 ، هوادار 0- پرسپولیس 0