آریو اسلامشهر 3- شاهین بجنورد 0 (1401/03/23)   (تعداد عکس : 491)

توضیح هفته سیزدهم لیگ دسته سوم ،فصل 1400-1401 ورزشگاه اما خمینی اسلامشهر، دوشنبه 23 خرداد 1401 ، ساعت 18:00 ، اریو اسلامشهر 3-شاهین بجنورد 0