هوادار 1 -ملوان انزلی 0 (1401/07/22)   (تعداد عکس : 54)

توضیح هفته نهم لیگ برتر،فصل 1401-1402 (دوره بیست و دوم) ورزشگاه دستجردی تهران، جمعه 22 مهر 1401 ، ساعت 16:00 هوادار 1 -ملوان بندر انزلی 0 - تک گل هوادار توسط صائب محبی (64)بثمر رسید.