هوادار 0 -استقلال 1 (1401/08/06)   (تعداد عکس : 38)

توضیح هفته یازدهم لیگ برتر،فصل 1401-1402 (دوره بیست و دوم) ورزشگاه دستجردی تهران، جمعه 6 ابان 1401 ، ساعت 16:00 هوادار 0 -استقلال 1 - تک گل استقلال توسط محمد محبی در دقیقه (8)بثمر رسید.