پرسپولیس 1-الومینیوم اراک 0 (1402/05/18)   (تعداد عکس : 139)

توضیح هفته اول لیگ برتر،فصل 1402-1403 (دوره بیست و سوم) ورزشگاه آزادی تهران،چهار شنبه18 مرداد 1402 ، ساعت 19:30 پرسپولیس 1 -آلومینیوم اراک 1 -تک گل پرسپولیس توسط علی نعمتی در دقیقه (38) به ثمر رسید.