پرسپولیس 1-ذوب آهن 1 (1402/06/02)   (تعداد عکس : 110)

توضیح هفته سوم لیگ برتر،فصل 1402-1403 (دوره بیست و سوم) ورزشگاه آزادی تهران،پنج شنبه 1402 ، ساعت 19:30 پرسپولیس 1 -ذوب آهن اصفهان 1 - گل ذوب اهن توسط سروش رفیعی در دقیقه 44 (گل به خودی) وگولسیانی در دقیقه 84 برای پرسپولیس گل زنی کرد.