استقلال 0-سایپا 0 (1384/12/13)   (تعداد عکس : 49)

توضیح هفته 24 لیگ برتر،فصل 1384-1385 (دوره پنجم) ورزشگاه آزادی تهران،شنبه 13 اسفند 1384 ، ساعت 15:30 استقلال 0-سایپا 0