پرسپولیس 1-هوادار 0 (1402/09/18)   (تعداد عکس : 115)

توضیح هفته 12 لیگ برتر،فصل 1402-1403 (دوره بیست و سوم) ورزشگاه آزادی تهران،شنبه 18 آذر 1402 ، ساعت 15:30 پرسپولیس 1 -هوادار 0 -تک گل پرسپولیس توسط ضربه مهدی ترابی وبرخورد به بازیکن هوادار در دقیقه 21 بثمر رسید.