آریو اسلامشهر 0-فجر سپاسی شیراز 0 (1402/08/12)   (تعداد عکس : 50)

توضیح هفته دهم لیگ ازادگان فصل 402-403-جمعه 12 ابان ماه 402-ساعت 15:30-ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر