جام حذفی سال (96-97)

استقلال 2 -نساجی مازندران 1 (96/07/28) -
  • دسته جام حذفی سال (96-97)
  • آلبوم استقلال 2 -نساجی مازندران 1 (96/07/28)
165 عکس
استقلال 1-خونه به خونه 0 (97/02/12) -
  • دسته جام حذفی سال (96-97)
  • آلبوم استقلال 1-خونه به خونه 0 (97/02/12)
73 عکس
پرسپولیس 1(4)-صنعت نفت ابادان 1(5)  (96/09/28) - کرار جاسم,فراز کمالوند,لوسیانو پریرا,
  • دسته جام حذفی سال (96-97)
  • آلبوم پرسپولیس 1(4)-صنعت نفت ابادان 1(5) (96/09/28)
299 عکس
بیشتر