لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 99-1400 دوره بیستم

سایپا 0-سپاهان 1 (1400/01/16) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 99-1400 دوره بیستم
 • آلبوم سایپا 0-سپاهان 1 (1400/01/16)
114 عکس
پیکان 0-پرسپولیس 2(1400/05/08) - سید جلال حسینی,ميلاد سرلک چيوا,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 99-1400 دوره بیستم
 • آلبوم پیکان 0-پرسپولیس 2(1400/05/08)
241 عکس
پیکان 0-پرسپولیس 2(1400/05/08) - افشین پیروانی,یحیی گل محمدی,مهدی ترابی,سیامک نعمتی,سعید آقایی,ميلاد سرلک چيوا,حامد لک,حسین کنعانی زادگان,فرشاد فرجی,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 99-1400 دوره بیستم
 • آلبوم پیکان 0-پرسپولیس 2(1400/05/08)
262 عکس
پرسپولیس 3-تراکتور 1 (1400/05/03) - مهدی شیری,ميلاد سرلک چيوا,مهدی عبدی,حمید مطهری,فرشاد فرجی,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 99-1400 دوره بیستم
 • آلبوم پرسپولیس 3-تراکتور 1 (1400/05/03)
235 عکس
سایپا 0-استقلال 2 (1400/04/19) - فرهاد مجیدی,فراز کمالوند,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 99-1400 دوره بیستم
 • آلبوم سایپا 0-استقلال 2 (1400/04/19)
181 عکس
پرسپولیس 1-استقلال 0 (1400/02/24) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 99-1400 دوره بیستم
 • آلبوم پرسپولیس 1-استقلال 0 (1400/02/24)
327 عکس
پرسپولیس 0-سپاهان 0(99/10/16) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 99-1400 دوره بیستم
 • آلبوم پرسپولیس 0-سپاهان 0(99/10/16)
181 عکس
پرسپولیس 1-مس رفسنجان 0(99/11/21) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 99-1400 دوره بیستم
 • آلبوم پرسپولیس 1-مس رفسنجان 0(99/11/21)
159 عکس
استقلال 1- ماشین سازی 0 (09/05/99) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 99-1400 دوره بیستم
 • آلبوم استقلال 1- ماشین سازی 0 (09/05/99)
73 عکس
استقلال 2-مس رفسنجان 0(99/08/17) - مهدی قایدی,
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 99-1400 دوره بیستم
 • آلبوم استقلال 2-مس رفسنجان 0(99/08/17)
65 عکس
سایپا 0 -پرسپولیس 0(99/08/16) -
 • دسته لیگ برتر(جام خلیج فارس)فصل 99-1400 دوره بیستم
 • آلبوم سایپا 0 -پرسپولیس 0(99/08/16)
 • نتیجه .-.
180 عکس
بیشتر