جام حذفی 1400-1401

نساجی مازندران 1- الومینیوم اراک 0  (1401/02/07) - سید مهدی رحمتی,مرتضی منصوری,
  • دسته جام حذفی 1400-1401
  • آلبوم نساجی مازندران 1- الومینیوم اراک 0 (1401/02/07)
284 عکس
استقلال 0 (4)- نساجی مازندران  0 (5)  (1401/01/22) - حامد شیری,ارمان قاسمی,مرتضی منصوری,علیرضا حقیقی,شاهین طاهرخانی,امیر مهدی جان ملکی,
  • دسته جام حذفی 1400-1401
  • آلبوم استقلال 0 (4)- نساجی مازندران 0 (5) (1401/01/22)
52 عکس
پرسپولیس 2- الومینیوم اراک  3 (1401/01/21) - رامین رضائیان,مهدی ترابی,امید عالیشاه,ورود تیم ها,احمد گوهری, Vakhdat Khanonov وحدت هنانوف ,
  • دسته جام حذفی 1400-1401
  • آلبوم پرسپولیس 2- الومینیوم اراک 3 (1401/01/21)
261 عکس
بیشتر